Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige på Kleiva

Kursdeltakere fra 10 ulike land - Klikk for stort bildeKursdeltakere fra 10 ulike land Michal Solheim 2. oktober startet 14 deltakere på kurs på Kleiva. Kurset er i regi av Opus Hadsel og Opus Sortland i samarbeid med Karrieresenteret Vesterålen.

Kurset har en varighet på ½ år, hvor de første 4 ukene er forberedende kurs mht. avklaring av norskferdigheter, arbeidserfaring og yrkesmål, samt arbeidslivskunnskap og forberedelse til praksis.

Etter det har deltakerene 22 uker praksis i bedrift. Hvorav 3 dager praksis i bedrift og 2 dager kurs på Kleiva pr. uke.

Formålet med kurset er å styrke fremmedspråklige jobbsøkeres muligheter til å delta i yrkes- og samfunnslivet, og bli økonomisk selvstendigeBidra til økte norskferdigheter. Gi økt kunnskap om arbeidsmarkedet og veien til arbeid, og gi deltaker økte muligheter for å komme i arbeid.

Kurset skal også kunne formidle mulig arbeidskraft til bransjer og arbeidsgivere som har et rekrutteringsbehov.

 

Målgruppen er fremmedspråklige arbeidssøkere over 19 år med gyldig arbeidstillatelse som har liten eller mangelfull arbeidserfaring i Norge eller som ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper for å komme i lønnet arbeid.

Kursdeltakerene er fra 10 ulike land i Afrika, Asia og Europa

Kursveileder: Gerd Johnsen

Fant du det du lette etter?